Sivut

keskiviikko 30. lokakuuta 2019

Yksimielisyydestä

Hui, siitä onkin pitkä aika, kun olen viimeksi blogannut. Kaikenlaisia pohdintajuttuja sitä on kuitenkin pyörinyt mielessä, mutta ne ovat tulleet saarnojen ja opetusten kautta ulos. :) :) Mutta tässä ehkä hieman hajanaisia pohdintoja yksimielisyydestä.

Tämän päivän Raamatun jae Youversionissa oli Room. 15:5: 
Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti

Aloinkin pohtia, mitä tämä jae tarkoittaa tässä yhteydessä. Mitä on se yksimielisyys, mistä tässä puhutaan. Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeen tietyssä tilanteessa. Alunperin seurakunnassa enemmistö oli juutalaisia. Keisari Claudius oli kuitenkin ajanut juutalaiset pois Roomasta vuonna 49 jKr. ja sen jälkeen jäljelle jääneet pakanataustaiset olivat olleet seurakunnasssa enemmistönä ja sen johtajina. Kun juutalaiset sitten saivat palata Roomaan ja myös seurakunnan yhteyteen, aiheutti se skismaa näiden ryhmien välillä. Tähän tilanteeseen Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeen. 

Tämä oli siis kirjeen historiallinen konteksti. Jakeen tekstuaalinen konteksti on luvun 15 alku, jossa Paavali kirjoittaa: 
Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava. mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Onhan kirjoitettu: "Sinun herjaajiesi herjaukset ovat osuneet minuun." Kaikki, mktä pyhät kirjoitukset sisältävä, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon ukaisesti niin, että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herrame Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää siis toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.

Olen joskus kuullut jonkun sanovan, että yksimielisyys tarkoittaa sitä, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä. Tässä kohdassa se ei kuitenkaan tarkoita sitä. Paavali vetosi Rooman seurakuntalaisiin, että pysykää yhdessä, yhtenä seurakuntana. Rooman seurakunnassa oli suurtakin erimielisyyttä esimerkiksi siitä, mikä on juutalaiskristittyjen asema ja kuka oikeastaan johtaa ja ketä. Silti Paavali kehottaa kaikkia yhdestä suusta ylistämään Herraa Jeesusta Kristusta. 

Jakeessa 7 Paavali kirjoittaa vetoomuksen:
Hyväksykää toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. 

Room. 15:7


Jos Rooman seurakunnassa ei olisi ollut erimielisyyksiä ja kiistoja, ei Paavalin varmaankaan olisi tarvinnut kehottaa seurakuntalaisia hyväksymään toinen toisensa, ajattelee hän... 

Se, että tämän päivän seurakunnissa(kin) on erimielisyyksiä, johtuu osittain ihan siitä, että olemme niin erilaisia ihmisiä, tulemme erilaisista taustoista ja katsomme elämää eri näkökulmista. Jos tämä erilaisuus kielletään, se voi näennäisesti johtaa yksimielisyyteen, mutta tosiasiassa se tarkoittaa sitä, että on vain yksi näkökulma, jota pidetään oikeana, toiset ovat väärässä. Tällainen ajattelu voi johtaa vielä suurempaan hajaannukseen kuin se, että erilaiset näkökulmat otettaisiin huomioon seurakunnan keskellä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti